को व्यवस्था चीन को जनता गणतन्त्र मा वकिलव्यवस्था को चीन को जनता गणतन्त्र मा वकिल, संशोधित र अपनाए को मा बैठक को गणनामा समितिको दसवें राष्ट्रीय जनता कांग्रेस को चीन को जनता गणतन्त्र मा अक्टोबर, प्रभाव को रूपमा जुन

एक वकील गर्छु रक्षा को वैध अधिकार र चासो को दल, सुनिश्चित को सही को कार्यान्वयन, व्यवस्था र सुरक्षित निष्पक्षता र न्याय को समाज ।